PL EN

budowa hal i kompleksowa
obsługa inwestycji

Dowiedz się więcej

Projektowanie

Wykorzystując zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz doświadczenie i kreatywność zespołu inżynierów Ditta-Seria, a także opierając się na formule „zaprojektuj i wybuduj” zamieniamy innowacyjne projekty w nowoczesne budynki.

Weryfikacja potrzeb

Podczas indywidualnego spotkania nasza załoga projektowa zapoznaje się z preferencjami, priorytetami oraz zamysłami biznesowymi Inwestora.

Idea – Wizualizacja – Oferta

Na podstawie uzyskanych informacji od Inwestora, nasz zespół, wykorzystując przy tym zaawansowane narzędzia IT, tworzy projekt koncepcyjny oraz wizualizację obiektu 3D.

Następnie przygotowujemy wstępną ofertę, dzięki której Inwestor już na początkowym etapie współpracy otrzymuje kompletny projekt koncepcyjny wraz ze szczegółowym opisem.

Optymalizacja oferty

Na tym etapie, mając na uwadze wszelkie sugestie i oczekiwania Inwestora w ramach założonego budżetu, poprawiamy i/lub uzupełniamy ofertę o autorskie propozycje i optymalne rozwiązania.

Formalności

Realizacja projektu rozpoczyna się zaraz po podpisaniu umowy, która uwzględnia szczegółową specyfikację wszystkich prac.

Projektowanie do uzyskania pozwolenia na budowę

Na tym etapie przygotowujemy projekt budowlano-architektoniczny do uzyskania pozwolenia na budowę, czyli realizujemy wszelkie formalności urzędowe, ustalamy warunki techniczne, itp.

Dokumentacja zdawczo – odbiorcza

Na etapie wykonywania dokumentacji zdawczo – odbiorczej dołączamy wszelkie atesty i certyfikaty, poświadczające wysoką jakość zastosowanych materiałów i procesów  technologicznych, kwalifikacji spawaczy oraz świadectwo kwalifikacyjne, zaszeregowujące przedsiębiorstwo Ditta-Seria do i grupy zakładów dużych.