PL EN

Projektowanie

Projektowanie

W pracowni projektowej Ditta-Seria wykonujemy kompletne projekty architektoniczno-budowlane na potrzeby danej inwestycji. De facto wykonujemy projekt od podstaw lub na podstawie dostarczonej przez klienta dokumentacji częściowej.

KONCEPCJA PROJEKTU, ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

  • identyfikacja potrzeb klienta
  • profesjonalne doradztwo przy wyborze rozwiązań funkcjonalno-użytkowych
  • złożenie na ręce klienta kompletnej oferty wraz z wyceną
  • ustalenie z klientem harmonogramu prac

Prace projektowe

  • wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego
  • wykonanie projektu technologicznego konstrukcji
  • uzyskanie pozwolenia na budowę, niezbędnego do rozpoczęcia prac budowlanych

Na etapie wykonywania dokumentacji zdawczo – odbiorczej dołączamy wszelkie atesty i certyfikaty, poświadczające wysoką jakość zastosowanych materiałów i procesów technologicznych, kwalifikacji spawaczy oraz świadectwo kwalifikacyjne, zaszeregowujące przedsiębiorstwo Ditta-Seria do I Grupy Zakładów Dużych.