PL EN

Belki podsuwnicowe

Dowiedz się więcej

Belki podsuwnicowe

Belka podsuwnicowa to jeden z ważniejszych elementów konstrukcyjnych obiektów wielkopowierzchniowych, takich jak hale przemysłowe i duże magazyny. To stalowy komponent, na którym mocuje się szynę będącą torowiskiem dla urządzeń dźwignicowych: suwnic natorowych pomostowych, suwnic podwieszanych, a także suwnic wspornikowych. Działanie belki podsuwnicowej polega na przekazywaniu sił pionowych i sił poziomych poprzecznych na konstrukcję budynku. 

Najważniejszym zadaniem belki jest umożliwienie przenoszenia wszystkich obciążeń, które wynikają z pracy suwnicy na takie elementy budynku, jak:  słupy wspornikowe, stopy fundamentowe, ściany nośne czy strop.

Belka podsuwnicowa - współpraca z profesjonalistami

Belki wykonane są ze stali, a ich rozmiar zależy od takich czynników, jak: udźwig suwnicy, rozstaw słupów podtrzymujących belkę,  rozstaw wózków, czy udźwig suwnicy. Między innymi od tego ostatniego czynnika zależy wybór optymalnego rozwiązania i kształtu przekroju poprzecznego belek podsuwnicowych.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie, posiadaną i systematycznie pogłębianą wiedzę wykonujemy konstrukcje stalowe, które zaspokajają potrzeby naszych klientów. Posiadamy specjalistyczny, stale unowocześniany park maszynowy, który pozwala na wykonywanie wielu elementów hal przemysłowych, w tym również belek podsuwnicowych.

Nasza oferta obejmuje belki podsuwnicowe, które wykonujemy według projektu dostarczonego przez klienta. Zapewniamy również fachowe doradztwo w zakresie ich dostosowania do danej konstrukcji hali oraz określonego obciążenia dla suwnic.

Projektowanie konstrukcji stalowych opieramy na obowiązujących normach, które zapewniają bezpieczeństwo ich użytkowania, niezawodność i funkcjonalność. W procesie wykorzystujemy narzędzia pozwalające wyeliminować ewentualne błędy projektowe i obliczeniowe, co gwarantuje trwałość i stabilność konstrukcji.