PL EN

wagi samochodowe

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie i systemy ważenia

Oprogramowanie

Ditta -Seria udostępnia najnowocześniejsze dostępne na rynku specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, służące do obsługi ważenia na produkowanych przez naszą firmę wagach samochodowych. Programy GSW w wersji Standard, Orange służą do obsługi wag samochodowych w trybie statycznego ważenia. Zaprojektowane z myślą o bardzo łatwej obsłudze programu oraz wydajnej pracy w sieci. Programy są owocem wieloletnich doświadczeń w budowaniu aplikacji współpracujących z elektronicznym sprzętem pomiarowym oraz serwerami baz danych.

Programy GSW znajdują zastosowanie w przedsiębiorstwach o dużej intensywności ważeń i większej liczbie wag, gdzie płynna obsługa wag ma priorytetowe znaczenie, jak i mniejszych firmach posiadających jedną wagę.

System oparty o samoobsługowy terminal dla kierowców STX 5000

Samoobsługowy terminal STX 5000 wyposażony jest w czytelny wyświetlacz TFT o bardzo dużej jasności umożliwiający pracę nawet w ostrym słońcu. Klawiatura alfanumeryczna montowana na terminalu posiada duże przyciski ułatwiające wpisywanie tekstu przez użytkownika. Terminal STX 5000 może zostać wyposażony w przemysłową drukarkę kwitów wagowych oraz interkom do kontaktów z obsługą wagi (dźwięk jakości HD).

SCHEMAT WAŻENIA:

 1. Pojazd wjeżdża na wagę.
 2. Kierowca zbliża kartę do terminala. Na wyświetlaczu pojawiają się dane przypisane do karty RFID. Kierowca ma możliwość zmiany danych np. zmianę ważonego produktu.
 3. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych rozpoczyna się proces ważenia.
 4. Po ustabilizowaniu się wartości masy następuje zapis ważenia w bazie danych, następnie na wyświetlaczu terminala pojawia się komunikat potwierdzający wykonanie ważenia i drukowany jest kwit wagowy. Po odebraniu kwitu pojazd zjeżdża z wagi.

Zalety terminala STX:

 • Czytelny wyświetlacz TFT o bardzo dużej jasności umożliwiający swobodne korzystanie z terminala nawet w ostrym słońcu
 • Klawiatura alfanumeryczna z dużymi przyciskami
 • Zintegrowany czytnik RFID
 • Drukarka z papierem na rolce i klapką chroniącą przed dostawaniem się kurzu
 • Interkom IP z dźwiękiem jakości HD oraz aktywnym tłumieniem tła
 • Pamięć do 2000 produktów lub innych danych (np. kierowców)
 • Wyszukiwarka przyrostowa
 • 4 wejścia, 4 wyjścia cyfrowe do sterowania urządzeniami zewnętrznymi (np. sygnalizatorami drogowymi, szlabanami)
 • Dwa porty szeregowe umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń (np. wyświetlacza LED, czytnika kodów kreskowych)
 • Oświetlenie LED do pracy w nocy montowane w daszku nad klawiaturą
 • Obudowa malowana proszkowo farbą do stosowania na zewnątrz, kolor RAL5015

System ważenia z wykorzystaniem tagów RFID dalekiego zasięgu

Specjalizujemy się w budowaniu systemów ważenia z wykorzystaniem tagów RFID dalekiego zasięgu. W systemie tym tagi RFID są montowane na pojazdach np. na kontenerach lub na szybie pojazdu. W takim tagu mogą zostać zapisane informacje o kontenerze takie jak: masa kontenera, dane właściciela etc. W momencie wjazdu pojazdu na wagę informację zawarte w tagu są odczytywane przez system i automatycznie wysyłane do programu wagowego.

Schemat ważenia:

 1. Pojazd wjeżdża na wagę.
 2. W czasie wjazdu na wagę system automatycznie rozpoznaje kontenery  znajdujące się na pojeździe.
 3. Operator wagi wypełnia dane (nr rejestracyjny, kontrahent, kod odpadu, itp.) i zatwierdza ważenie . Zważona masa zostaje automatycznie pomniejszona o tary kontenerów.

Zalety systemów ważenia z wykorzystaniem tagów RFID dalekiego zasięgu:

 • Eliminacja pomyłek związana z identyfikacją pojazdów/cystern/kontenerów
 • Zwiększenie przepustowości wagi
 • Zwiększenie bezpieczeństwa (kierowca nie musi opuszczać pojazdu)

System ANPR z rozpoznawaniem numerów tablic rejestracyjnych

W naszej ofercie znajdą Państwo również systemy ważenia z wykorzystaniem funkcji rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych ważonych pojazdów. Oprogramowanie posiada mocny matematycznie silnik rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych. W naszym systemie do rozpoznawania rejestracji wykorzystujemy również profesjonalne kamery o wysokiej rozdzielczości obrazu.

Schemat ważenia:

 1. Waga jest pusta, na sygnalizatorach świeci się światło zielone. Pojazd wjeżdża na wagę
 2. W czasie wjazdu na wagę system wykonuje serię zdjęć i rozpoznaje numer rejestracyjny pojazdu.
 3. Po zatrzymaniu pojazdu sygnalizatory zmieniają kolor na czerwony.
 4. Po uzyskaniu stabilnej masy następuje zapis ważenia w bazie danych. Kolor sygnalizatorów zmienia się na zielony, pojazd może opuścić wagę.
 5. Po zjechaniu pojazdu z wagi sygnalizatory zmieniają na 5 sekund kolor na czerwony następnie ponownie zaświecają się na kolor zielony – oznacza to że system jest gotowy do wykonania kolejnego ważenia.

Po załadowaniu lub rozładowaniu, pojazd wraca na wagę i schemat ważenia powtarza się w przeciwnym kierunku. Na podstawie rozpoznanego numeru rejestracyjnego, system odnajduje pierwsze ważenie i kojarzy je z drugim. Na podstawie różnicy dwóch mas zostaje określona masa netto towaru. Logika działania systemu może zostać każdorazowo dostosowana do konkretnych wymagań klienta.

Zalety systemów ważenia z wykorzystaniem rozpoznawania numerów rejestracyjnych:

 • Brak operatorów obsługujących wagę
 • Zwiększenie przepustowości wagi (cały proces ważenia trwa 15~20 sekund)
 • Zwiększenie bezpieczeństwa (kierowca nie musi opuszczać pojazdu)
 • Skuteczność rozpoznania ok. 95 %

 

Systemy ważenia z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych

Istnieje możliwość wyposażenia wagi w system ważenia wykorzystujący czytniki kodów kreskowych. System zbudowany jest z dwóch samoobsługowych terminali. Pierwszy z nich został wyposażony w przemysłową drukarkę kodów kreskowych z którego kierowca po wjeździe na wagę pobiera kod. Drugi terminal posiada zabudowany czytnik kodów kreskowych dzięki któremu pobrany przez kierowcę kod kreskowy może zostać odczytany a wykonywane ważenie zostać zakończone.

Schemat ważenia:

 1. Pojazd wjeżdża na wagę.
 2. Kierowca z samochodu, wciska przycisk. Terminal drukuje kwit z kodem kreskowym, który kierowca zabiera ze sobą.
 3. Pojazd zjeżdża z wagi. Następnie udaje się w miejsce gdzie następuje załadunek lub rozładunek pojazdu.
 4. Pojazd wjeżdża ponownie na wagę.
 5. Do drugiego terminala kierowca przykłada wydrukowany kod kreskowy. Kod zostaje odczytany a ważenie zapisane w bazie danych.
 6. Pojazd zjeżdża z wagi i opuszcza zakład.

Zalety terminali

W skład dostarczanego systemu ważenia z obsługą kodów kreskowych wchodzą dwa terminale wagowe. Poniżej przedstawione zostały podstawowe zalety terminali.

Systemy ważenia z obsługą czytników kart RIFD STX 1000 i STX 2000

System ważenia z czytnikiem STX 1000

Czytnik zabudowany jest w aluminiowej puszce o wymiarach 160x100x80 mm. Czytnik w momencie odczytu karty RFID umożliwia zaświecenie znaku "OK". Istnieje możliwość sterowania stanem wyjść cyfrowych (przekaźnikowych). Możliwy jest odczyt stanu wejść cyfrowych, odczyt numeru transpondera RFID czy odczyt statusu urządzenia. Poziom głośności dźwięku oraz jasność świecenia znaku "OK" można regulować, można również ustawić numer urządzenia.

System ważenia z czytnikiem STX 2000

Czytnik zabudowany jest w aluminiowej puszce o wymiarach 160x100x80 mm. Czytnik umożliwia wyświetlanie dowolnych napisów na ekranie (Unicode) oraz bitmap. Istnieje możliwość sterowania wyjściami cyfrowymi. Możliwy jest odczyt stanu wejść cyfrowych, odczyt numeru transpondera RFID czy odczyt statusu urządzenia. Poziom głośności dźwięku oraz numer urządzenia może zostać dowolnie ustawiony przez użytkownika. Możliwe jest także sterowanie dodatkowym portem szeregowych np. do obsługi wyświetlacza zewnętrznego, drukarki lub miernika wagowego.